ALGEMENE VOORWAARDEN


Om zaken vlot te laten verlopen kan u hieronder onze algemene voorwaarden vinden. Kyno-Coach Hondentraining op maat houdt zich eraan op een eerlijke manier zaken te doen en staat steeds open voor dialoog mocht je toch problemen ondervinden in deze zakenrelatie.


1. Bevestiging afspraak


Bij het maken van een afspraak krijg je van ons een bevestigingsmail met daarin duidelijk vermeld datum, tijdstip, plaats en verschuldigde bedrag. De tarieven vermeld op deze website zijn vast en inclusief BTW. Indien je niet over e-mail beschikt zal deze per SMS verstuurd worden. Vanaf dan is de afspraak bindend.


2. Betalingen


- Trainingslessen:


* Er kan slechts op twee manieren betaald worden:


  1. Cash aan het einde van elke afspraak. Mogen we jou vragen om het gepaste bedrag te kunnen betalen.
  2. Overschrijving op de rekening van Kyno-Coach Hondentraining op maat, ten laatste drie werkdagen VOOR de afspraak.


Indien op die datum het bedrag niet op de rekening van Kyno-Coach Hondentraining op maat staat, dient je alsnog cash te betalen aan het einde van de afspraak. Dit om discussies te vermijden dat het gestorte bedrag nog "onderweg" is.


Rekeningnummer: BE36 0016 6087 1281 - BIC code: GEBABEBB - Rekeninghouder: Kathleen Selleslagh


- Workshops/seminaries/opleidingen:


* Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling op ons rekeningnummer: BE36 0016 6087 1281 - BIC code: GEBABEBB en dit binnen de 14 dagen na je inschrijving, zoniet kan je plaats op de reserveringslijst niet meer gegarandeerd worden.


* Bij ontvangst van betaling op onze rekening krijg je van ons een bevestigingsmail, deze geldt als inschrijvingsbewijs voor jouw deelname.3. Annuleringsvoorwaarden


- Trainingslessen / gedragsconsult:


* Kyno-Coach Hondentraining op maat kan de afspraak annuleren in geval van overmacht en dit per mail, maar zal jou steeds trachten ook telefonisch te bereiken.


* wanneer jij, als klant, de afspraak wenst te annuleren kan dit telefonisch of per mail, tot 7 dagen voor de afspraak. Bij annulatie korter dan 7 dagen voor de afspraak kan dit telefonisch of per mail mits betaling van 30% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij annulatie minder dan 24u voor de afspraak kan dit enkel telefonisch en mits betaling van 100% van het verschuldigde bedrag voor die afspraak. Bij ziekte van jou of je hond (mits aan te tonen via doktersbewijs) en als er binnen de maand een nieuwe afspraak gemaakt wordt vervallen de annulatiekosten.


* betaalde lessenpakketten dienen binnen een termijn van 6 maanden opgenomen te worden, te tellen vanaf de laatste les, zoniet vervallen de reeds betaalde lessen, het resterende bedrag wordt niet terugbetaald. Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen voorgelegd worden kan er afgesproken worden de lessen voor bepaalde termijn op te schorten of af te lassen met terugbetaling van het resterende bedrag in voornoemde gevallen.


- Workshops, seminaries, opleidingen:


* bij annulering tot 1 maand voor de workshop/het seminarie/de opleiding, krijg je het volledige bedrag terugbetaald;


* bij annulering tot 2 weken voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaal je 50% van het inschrijvingsbedrag;


* bij annulering minder dan 2 weken voor de workshop/het seminarie/de opleiding, betaal je het volledige inschrijvingsbedrag.


Behoudens aantoonbare overmacht (ziekte baasje of hond, overlijden baasje of hond) kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Wanneer de nodige bewijzen van dokter of dierenarts kunnen voorgelegd worden kan er afgesproken worden de deelname te annuleren met terugbetaling van het volledige bedrag in voornoemde gevallen.4. Aansprakelijkheid


Kyno-Coach Hondentraining op maat is niet aansprakelijk voor ongevallen vóór, tijdens of na het consult/de les, waarbij jouw hond het slachtoffer is of zelf de schade aanricht. Jijzelf bent te allen tijde de verantwoordelijke over jouw hond en dient de nodige verzekeringen hiervoor te hebben (familiale polis).


5. Bedrijfsgegevens


Kyno-Coach Hondentraining op maat,

Kathleen Selleslagh en Denis de Mooy

BE0842.400.062

Langlire 16

6674 Gouvy